Перейти на главную
₴ UAHВойтиРегистрация

Угода

ВИЗНАЧЕННЯ

«Власник» - власник (уповноважена особа), який надає Апартаменти для розміщення Гостя і є замовником послуг у Компанії.

«Компанія» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙМДОМ», яке є виконавцем (надавачем послуг).

«Апартаменти» - квартири і приватні будинки, що надаються в короткострокову оренду.

«Гість» - відвідувач Платформ та/або орендар Апартаментів.

«Бронювання» - процедура (процес) замовлення та оформлення (в тому числі оплату) Гостями оренди Апартаментів у Власників.

«Подвійне Бронювання» - ситуація при якій одні й ті ж Апартаменти були заброньовані кількома різними Гостями на один і той же період (повністю або частково).

«Служба підтримки» - служба Компанії, що надає консультаційну допомогу щодо здійснення Бронювань і розміщення реклами, з якою можна зв`язатись за електронною адресою help@timedom.net та за телефонами: 044/ 585-75-77, 0800/ 21-75-77.

«Особистий кабінет» - он-лайн-система, до якої Власник може мати доступ (після введення імені користувача і пароля) через вказаний Компанією веб-сайт для завантаження, змін, уточнень, обновлення та/або коригування інформації про Власника, Апартаменти (включаючи ціни, зайнятість, опис, фотографії) і замовлення (Бронювання).

«Платформи» - вебсайт(-и), додатки, мобільні клієнти, інструменти та/або інші пристрої Компанії та афільованих компаній і ділових партнерів на яких надається Послуга Компанії.

1. ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ

1.1. Компанія надає Власнику рекламні послуги із розміщення на інформаційному інтернет-ресурсі TIMEDOM (інтернет-адреса ресурсу http://timedom.net, надалі «Платформа») інформації про Власника на окремій сторінці Платформи, надалі «Рекламні послуги», відповідно умов цих Правил.

1.2. Компанія надає Власнику послуги із забезпечення технічної можливості укладання та реалізації правочинів між Власником та його контрагентами за допомогою Платформи, а саме: оформлення замовлення (бронювання, оплата), а також постійна підтримка (оновлення) актуальної інформації про Власника на Платформі (надалі «Послуги з бронювання»).

1.3. Компанія надає Власнику та його Гостям інформаційні послуги щодо роботи і функціонування Платформи (надалі «Інформаційні послуги»).

2. УМОВИ РОБОТИ

2.1. Дані Правила стають обов’язковими для Сторін (початок надання Послуг) після здійснення Власником наступних дій:

 1. Авторизація у Особистому кабінеті на Платформі
 2. Створення Власником сторінки Апартаментів на Платформі.

2.2. Відмова від надання (отримання) Послуг відбувається шляхом повідомлення однією Стороною іншої за пять календарних днів.

2.3. При наданні послуг Компанія керується чинним законодавством і даними Правилами, самостійно визначає форми і методи своєї роботи, у тому числі вирішує питання про необхідність залучення третіх осіб.

2.4. Інформація про Апартаменти.

2.4.1. Інформація, надана Власником для використання на Платформах, повинна містити дані про Апартаменти (в т.ч. фотографії, опис, детальний опис вартості оренди), доступні для Бронювання, відповідати форматам і стандартам, встановленим Компанією. Компанія залишає за собою право редагувати або виключати будь-яку інформацію, що є некоректною, неповною або яка порушує умови цих Правил.

2.4.2. Власник підтверджує і гарантує, що Інформація про Апартаменти завжди є правильною, точною і достовірною. Власник є відповідальним за надання правильної та актуальної Інформації, включаючи додаткову наявність Апартаментів в певні періоди. Власник повинен щоденно (або частіше при необхідності) поновлювати Інформацію про зайнятість Апартаментів в Особистому кабінеті.

2.4.3. Інформація, надана Власником для розміщення на Платформах, залишається його власністю. Надана Власником Інформація може бути перекладена на інші мови. Переклади є власністю Компанії. Відредаговані і перекладені тексти призначені тільки для ексклюзивного використання Компанією на Платформах і не повинні використовуватись (в будь-якому вигляді або формі) Власником для інших цілей і каналів розповсюдження або продажу.

2.4.4. Якщо інше не було узгоджено Компанією, всі зміни, оновлення та/або виправлення Інформації про Апартаменти повинні бути здійснені безпосередньо Власником за допомогою Особистого кабінету або іншими способами, наданими Компанією.

2.5. Бронювання Апартаментів.

2.5.1. При здійсненні Гостем Бронювання на Платформі, Власник підтверджує вручну та/або автоматично кожне Бронювання, здійснене на Платформі Компанії.
Власник зобов`язаний щоденно перевіряти в Особистому кабінеті стан Бронювань.
Компанія не несе відповідальність за правильність і повноту інформації про Бронювання, заявлену Гостями.
Компанія не несе відповідальність за платіжні зобов`язання Гостей щодо Бронювання.

2.5.2. При Бронюванні за допомогою Платформ між Власником і Гостем укладається договір оренди Апартаментів (стандартний зразок якого розміщено на Платформі).
Компанія, як уповноважена Власником особа (від його імені), має право здійснювати Бронювання Апартаментів для Гостей в он-лайн режимі.

2.5.3. Власник зобов`язаний надати заброньовані Апартаменти. У випадку, якщо з будь-якої причини Власник не може виконати свої зобов`язання із розміщення в заброньовані Апартаменти (допустив Подвійне Бронювання), такий Власник зобов`язаний:

 • негайно проінформувати про це Компанію через Службу підтримки та/або Особовий кабінет;
 • надати Гостю альтернативні Апартаменти (підібрати Апартаменти такого ж або більш високого рівня);
 • надати безкоштовний приватний транспорт Гостю для проїзду в альтернативні Апартаменти,
 • компенсувати Компанії та/або Гостю всі понесені ними витрати (по альтернативному розміщенню: переїзд, телефонні дзвінки) з причини Подвійного Бронювання.

В цьому випадку вимога Компанією оплати (компенсації) повинна бути задоволена протягом 3 днів з моменту виставлення рахунку.

2.5.4. У випадку неможливості надання Власником альтернативних Апартаментів Компанія надає допомогу в Бронюванні Апартаментів, в т.ч. переїзд, телефонні дзвінки.

2.5.5. Власник не має права самостійно анулювати будь-яке Бронювання без згоди Гостя.

2.5.6. При анулюванні Власником сплаченого Гостем Бронювання:

 • не менше ніж за сім діб до дати початку оренди Апартаментів (заїзду), веде до повернення Власником повної вартості Бронювання і сплати Гостю неустойки (штрафу) в розмірі вартості орендної плати за одну добу;
 • не менше ніж за три доби до дати початку оренди Апартаментів (заїзду), веде до повернення Власником повної вартості Бронювання і сплати Гостю неустойки (штрафу) в розмірі вартості орендної плати за дві доби;
 • менше ніж за три доби до дати початку оренди Апартаментів (заїзду), веде до повернення Власником повної вартості Бронювання і сплати Гостю неустойки (штрафу) в розмірі вартості орендної плати за три доби.

При несвоєчасному (у визначений термін) наданні Власником Апартаментів він сплачує Гостю неустойку (штраф) в розмірі 12,5% від добової вартості орендної плати за кожну годину прострочення.
При анулюванні сплаченого Бронювання Апартаментів Власник протягом 2 банківських днів зобов’язаний повернути Гостю вартість оплати і відповідно до даного пункту у спосіб, обумовлений сторонами, а також надати Компанії підтвердження такої оплати.

2.5.7. Анулювання Гостем сплаченого Бронювання:

 • не менше ніж за сім діб до дати початку оренди Апартаментів (заїзду), веде до втрати Гостем орендної плати за одну добу, яка утримується Власником в якості компенсації;
 • не менше ніж за три доби до дати початку оренди Апартаментів (заїзду), веде до втрати Гостем орендної плати за дві доби, яка утримується Власником в якості компенсації;
 • менше ніж за три доби до дати початку оренди Апартаментів (заїзду), веде до втрати Гостем орендної плати за три доби, яка утримується Власником в якості компенсації.

При не отриманні (несвоєчасному отриманні) у визначений термін Апартаментів з вини Гостя (не заїзд, несвоєчасний заїзд) здійснена оплата не повертається.
При достроковому поверненні Гостем Апартаментів здійснена оплата повертається при умові попередження не менше ніж за 24 години до виїзду. При цьому Гостю у будь-якому випадку не повертається вартість проживання за три доби.
При анулюванні сплаченого Бронювання Апартаментів Власник протягом 2 банківських днів зобов’язаний повернути Гостю вартість оплати (із врахуванням утриманої компенсації відповідно до даного пункту) у спосіб, обумовлений сторонами, а також надати Компанії підтвердження такого повернення.

2.6. Особистий Кабінет.

2.6.1. Компанія надає Власнику логін і пароль користувача, які дозволять йому одержати доступ до Платформи. Власник повинен зберігати логін и пароль користувача в секреті і безпеці. Власник повинен негайно сповістити Компанію щодо будь-якого (в т.ч. підозрюваного) порушення системи безпеки або зловживання.

2.6.2. В Особистому кабінеті відображується детальна Інформація про всі Бронювання Апартаментів, що здійснені через Платформи, а також відповідний розмір Комісійної винагороди (процент і сума в грошовому вираженні), що підлягає оплаті. Не пізніше 7-ого числа кожного місяця в Особистому кабінеті публікується звіт про здійснені Бронюваннях всіма Гостями із датами заїзду у попередньому місяці.

2.7. Власник надає Компанії право:

 • використовувати (в т.ч. модифікувати, адаптувати, копіювати тощо), відтворювати, дозволяти відтворювати, розповсюджувати Інформацію про Апартаменти;
 • розміщувати будь-яку Інформацію про Апартаменти на інших будь-яких сайтах на розсуд Компанії.

2.8. Компанія має право рекламувати Апартаменти Власника, використовуючи його назву (ім`я) в он-лайн - маркетингу, включаючи email-маркетинг та/або рекламу “pay-per-click” (PPC). Компанія здійснює маркетинг за власний кошт і на власний розсуд.

2.9. Власник обізнаний щодо робочих методів пошукових систем, таких як глобальний пошук в системі і рейтинг адрес URL.
Компанія погоджується, що коли Власнику стане відомо про дії третіх осіб, що порушують його права на інтелектуальну власність, він письмово повідомить про це Компанію.
Компанія використає комерційно виправдані зусилля для того, щоб відповідні треті особи усунули порушення.

2.10. Власник підтверджує і гарантує Компанії, що він володіє:

 • усіма необхідними правами і повноваженнями щодо розпорядження Апартаментами і для надання дозволу Компанії розміщувати на Платформах та інших сайтах інформацію про Апартаменти;
 • усіма необхідними правами і повноваженнями на інтелектуальну власність, пов’язану із Апартаментами;
 • усіма необхідними навичками користувача і відповідними технічними засобами для здійснення Бронювання, а також роботи в Особистому кабінеті.

2.11. Відповідно до п. 1.3 Правил на Платформі автоматично фіксуються всі Гості, які цікавились Апартаментами Власника (в т.ч. через Службу підтримки).
Компанія надає Гостям від імені Власника Інформаційні послуги із надання пояснень щодо роботи і функціонування Платформи, а також інформації щодо Апартаментів.
По закінченні кожного місяця Компанія надає Власнику статистичні данні щодо Гостей, які цікавились його Апартаментами.
Власник надає згоду на отримання Інформаційних послуг, а також на отримання таких послуг його Гостями.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Компанії:

3.1.1. Надавати Власнику Рекламні послуги згідно даних Правил.

3.1.2. Вчиняти дії щодо перевірки та забезпечення виконання Власником п. 3.2.3 даних Правил.

3.1.3. Забезпечувати усіма розумними засобами безперервне у часі функціонування послуг.

3.1.4. Надавати технічну підтримку інформації Власника, що розміщена на сторінках інтернет-сайту, відновлювати та/або виправляти інформацію, забезпечувати роботу посилань протягом оплаченого періоду.

3.1.5. Забезпечувати періодичне внесення змін і доповнень в розміщену інформацію на вимогу Власника в період дії оплаченої послуги.

3.1.6. Здійснювати весь комплекс заходів із забезпечення технічної можливості оформлення Бронювань і підтримки інформації про Власника на Платформі.

3.2. Обов’язки Власника:

3.2.1. Приймати та оплачувати послуги Компанії в порядку, визначеному даними Правилами.

3.2.2. Передавати Компанії всю необхідну рекламну інформацію в електронному вигляді у формі, що надається Компанією.

3.2.3. При користуванні Рекламними послугами Власник зобов’язується дотримуватись чинного законодавства України, зокрема, але не виключно:

 • щодо повної заборони на розміщення інформації чи матеріалів, які суперечать чинному законодавству України;
 • щодо повної заборони на розміщення інформації чи матеріалів, які порушують авторські та суміжні права будь-яких третіх осіб, інші майнові чи немайнові права;
 • щодо повної заборони на розміщення інформації чи матеріалів, які принижують честь та гідність будь-яких третіх осіб.

3.2.4. Надати умови щодо вартості і доступності своїх Апартаментів для Бронювання на Платформах Компанії не гірші, ніж на будь-яких інших сайтах, що не належать Компанії.

3.2.5. Не використовувати торгові марки Компанії і не придбавати ключові слова, доменні імена, що є інтелектуальною власністю Компанії.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Вартість Рекламних послуг залежить від умов їх оплати, визначається в Додатку № 1, що є невід`ємною частиною даних Правил, і може бути змінена за домовленістю Сторін.

4.1.1. Вартість Рекламних послуг за поточний (оплачуваний) місяць визначається в Акті надання рекламних послуг, що є невід`ємною частиною даних Правил і підписується Сторонами кожного календарного місяця.

4.1.2. Компанія щомісячно складає Акт надання рекламних послуг, який надається Власнику поштою, факсом або електронною поштою. Строк відправки Акту надання рекламних послуг – до 7-ого числа місяця, наступного за оплачуваним.
Власник зобов`язаний підписати і повернути Компанії один підписаний оригінал Акту надання рекламних послуг до 15 числа місяця, наступного за оплачуваним (в якому були надані Рекламні послуги).
У разі не підписання Акту надання рекламних послуг і відсутності письмової мотивованої незгоди Замовника, такий Акт надання рекламних послуг і сума Рекламних послуг вважаються беззаперечно визнаними Власником, а Рекламні послуги вважаються прийнятими в повному обсязі (на вказану в акті суму).

4.1.3. Рекламні послуги сплачуються Власником на умовах 100-відсоткової передплати до 10 числа оплачуваного місяця на підставі виставленого Компанією рахунку.
На розсуд Власника Рекламні послуги можуть сплачуватись за місяць, квартал або півроку.

4.2. За кожне Бронювання Апартаментів, здійснене Гостем на Платформах, Власник сплачує Компанії вартість Послуг з бронювання, зазначених в п. 1.2 даних Правил.

4.2.1. Розмір Послуг з бронювання складає 7% від вартості Бронювання.
При анулюванні Власником Бронювання (відповідно до умов п. 2.5.6 даних Правил) розмір Послуг з бронювання складає ⅓ вартості орендної плати за Апартаменти за одну добу.
При анулюванні Гостем Бронювання (відповідно до умов п. 2.5.7 даних Правил) розмір Послуг з бронювання складає 17% від одержаного Власником платежу.

4.2.2. В залежності від обсягу наданих Інформаційних послуг, зазначених в п. 1.3 даних Правил Компанією визначається їх вартість за поточний (оплачуваний) місяць.

4.2.3. Загальна сума Інформаційних послуг і Послуг з бронювання, наданих протягом календарного місяця (і які містять заплановані дати виїзду Гостя в даному місяці), зазначаються в Акті наданих послуг (надалі - «Акт»), що є невід`ємною частиною даних Правил.
Компанія щомісячно складає Акт наданих послуг, який надається Власнику поштою, факсом або електронною поштою. Строк відправки Акту наданих послуг – до 7-ого числа місяця, наступного за оплачуваним.
Власник зобов`язаний підписати і повернути Компанії один підписаний оригінал Акту наданих послуг до 15 числа місяця, наступного за оплачуваним (за який були нараховані вартість Інформаційних послуг і Послуг з бронювання).
У разі не підписання Акту наданих послуг і відсутності письмової мотивованої незгоди Замовника, такий Акт наданих послуг і сума вартості послуг вважаються беззаперечно визнаними Власником, а Послуга вважається прийнятою в повному обсязі (на вказану в Акті наданих послуг суму).

4.2.4. Вартість Інформаційних послуг і Послуг з бронювання сплачується Власником щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за оплачуваним, незалежно від наявності підписаного Сторонами Акту.

4.3. Загальна вартість (ціна) Договору складається із суми всіх актів наданих послуг за даним Договором.

4.4. Оплата послуг здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Компанії.

4.5. При відмова від надання (отримання) Послуг Власник сплачує Компанії вартість фактично наданих Послуг. Розрахунки по заборгованостям проводяться протягом трьох календарних днів після припинення надання (отримання) Послуг.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Сторони погодились, що текст даного Договору (з додатками), будь-які матеріали та інформація, що стосуються всіх питань, пов’язаних з його виконанням, є конфіденційними і не підлягають розголошенню Сторонами та не можуть передаватись третім особам або використовуватись без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.2. До конфіденційної інформації не відноситься інформація, що:

 • була опублікована або будь–яким іншим чином стала відома з відкритих джерел;
 • стала або стане відомою внаслідок будь–яких дій Власника або третіх осіб.

5.3. Сторони дійшли згоди в тому, що вони мають право і дають дозвіл обробляти і зберігати свої персональні, дані своїх співробітників (уповноважених осіб, представників) і контрагентів (клієнтів), отримані на паперових носіях (договори, додатки, акти тощо), а також електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреси, телефони), надалі – «персональні дані», з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Сторони добровільно дають свою згоду на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомі в результаті здійснення правових відносин. Обробка включає, але не обмежується збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, поновленням, використанням та поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів і правил обробки персональних даних, дотримуватися конфіденційності персональних даних і забезпечити безпеку персональних даних при її обробці.

5.4. Сторони звільняються від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

5.5. Кожна із Сторін самостійно несе відповідальність за дотримання вимог законодавства України про захист персональних даних.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України і даного Договору.

6.2. У разі несвоєчасної оплати послуг Власник сплачує пеню від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня.
При цьому Компанія має право у випадку прострочення оплати більше трьох днів:

 • блокувати доступ до інформації про Власника;
 • повністю видалити інформацію з сайту з одночасним повідомленням Власника про припинення надання послуг.

6.3. Компанія несе відповідальність за невідповідність розміщеної на сайті інформації Власника, тій, що була надана Власником. При цьому Компанія не несе відповідальність за зміст наданої для розміщення на сайті інформації.

6.4. Компанія не несе відповідальність за недоступність сайту в мережі з технічних причин з незалежних від неї причин. Компанія зобов’язується усіма можливими засобами сприяти відновленню роботи сайту.

6.5. Компанія не несе відповідальність за некоректне відображення рекламних матеріалів, спричинене проблемами обладнання та/або програмного забезпечення встановленого у відвідувачів Платформи.

6.6. Власник несе відповідальність за достовірність і зміст наданої для розміщення інформації, чистоту від претензій третіх осіб і правомірність її розповсюдження.

6.7. Власник несе відповідальність за будь-які його дії, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків будь-яким третім особам, або за будь-які його дії, які порушують чинне законодавство України.

6.8. Сплата штрафних санкцій та/або відшкодування шкоди не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язань в натурі.

6.9. Компанія має право вимагати від Власника сплати Гарантійного платежу (у розмірі вартості наданих Рекламних послуг за останні два місяці) у випадку не виконання Власником своїх зобов’язань, в том числі не своєчасної оплати Комісійної винагороди, не підтримання Апартаментів в належному (заявленому на Платформах) стані.
Гарантійний платіж є формою забезпечення виконання зобов’язань Власника перед Компанією. У випадку припинення співпраці сума Гарантійного платежу враховується при остаточних розрахунках Сторін.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів.

7.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором у випадку, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили: пожеж, повені, землетрусів, інших стихійних лих; військових дій, масових заворушень, змін у законодавстві, так само, як і інших обставин, які Сторони не мали змогу ані передбачити, ані попередити розумними мірами, якщо такі обставини безпосередньо унеможливили виконання Сторонами зобов’язань за даним Договором.

8.2. Сторона, яку спіткали обставини, що унеможливили виконання зобов’язань за даним Договором, повинна невідкладно сповістити іншу Сторону про такі обставини та зобов’язання, виконання яких стало неможливим в їхній наслідок.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані даними Правилами, регулюються чинним законодавством.

9.2. Всі зміни і доповнення до даних Правил здійснюються Компанією із попереднім повідомленням про це за 5 (пяти) днів.

9.3. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про будь-які зміни свого місцезнаходження, банківських та інших реквізитів, номерів телефонів в трьохденний термін з моменту виникнення відповідних змін.

9.4. Всі повідомлення вважаються зробленими, якщо вони зроблені в письмовій формі і передані за допомогою Інтернету, факсу або поштою, і підтверджені відповідним чином іншою Стороною, з наступним належним оформленням оригіналів документів.

РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЙМДОМ»,
Код ЄДРПОУ 37689090
Адреса: 02068, м. Київ, вул. Ганни Ахматової, 13, оф. 105
Тел.(044)585-75-77, 0800-21-75-77
р/р 2600930120965 в АТ «ЄВРОГАЗБАНК» м. Києва, МФО 380430
Св-во платника ЄП за ставкою 5% Серія Б №134024 від 30.05.2012

Яндекс.Метрика